tera-aqua-flora trhy


  

Stránky přesunuty na www.TERA-ZOO.cz

 

Trhy přesunuty do 

Havlíčkova Brodu, 

sledujte nás na nových stránkách 

www.TERA-ZOO.cz 

- akvarijních ryb

- živého a preparovaného hmyzu (kudlanky, brouci, motýli a ostatní)

- tropických rostlin (sukulenty, kaktusy a ostatní)

- živého a neživého krmiva (hlodavci, granule, hmyz a ostatní)

- papoušků

- přírodnin

- chovatelských potřeb

- entomologických pomůcek

- knih (odborná lireratura)

 

Termíny v roce 2023

 

NEDĚLE   21. 5. 2023 Zrušeno

NEDĚLE   28.5.2023 Přesunuto do KD Havlíčkův Brod 

   

Na Ostrově 28, 580 01 Havlíčkův Brod

Čas - 

8:00 do 12:00 pro návštěvníky
6:00 do 13:00 pro prodejce

 

Otevřen bar včetně občerstvení. 

 

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/STAROČESKÝ leták.docx (145,9 kB

Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/

 Naše firma se zabývá prodejem stylového nábytku z masivního dřeva.

 Soustředíme se na stylové vybavení bytů, chalup, restaurací a penzionů.

 V naší nabídce najdete výrobky pouze z dřeva borovice vyznačující se bohatou

 barevností a různými vzory, stejně jako nábytek z břízy

 moderního designu.
 Více zde: https://www.stylovy-chaluparsky-nabytek.cz/
Z uvedeného tak vyplývá, že organizátor nesmí v jeden čas umožnit přítomnost více než 1 000 osob. Dále se akce nesmí účastnit osoby, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat (s výše uvedenými výjimkami, které však nelze v případě rozsvěcení vánočního stromku aplikovat). Tato povinnost se vztahuje na každou jednotlivou osobu při účasti na jakékoliv akci. V Jihlavě dne 23. listopadu 2021 Č.j.: KHSV/29899/2021/JI/Ř/Peč Sp. značka: S-KHSV/29437/2021 Vyřizuje: JUDr. Jan Pečinka Č.j. odesílatele: --- Počet listů/příloh: 1/0 Pokud jde o organizátora akce, tak pokud je vstup na akci jakýmkoliv způsobem regulován (např. zaplacení vstupného, regulace počtu účastníků apod.), musí organizátor akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před účastí na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci. Pokud vstup na akci žádným způsobem regulován není, organizátor tuto povinnost nemá.